Algemene voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Juweliershuis Aalbers per 1 maart 2020.

Contactgegevens
Juweliershuis Aalbers

Vestigings- & bezoekadres (hoofdvestiging):
Hoofdstraat 206
6881 TN Velp (Gld)

E-mailadres: webshop@juweliershuisaalbers.nl
Telefoonnummer: 026 – 364 01 41
KvK-nummer: 09045714

Bestellingen
Bestellingen zijn 24/7 mogelijk via onze webshop. Bij bijzonderheden of vragen kunt u bellen: 026 – 364 01 41 (zie onze openingstijden).

Retourbeleid
Een aangekocht artikel retourneren of meer lezen over ons retourbeleid kan hier.

Betalen
Prijzen zijn inclusief BTW. Bestellingen kunnen worden betaald via iDEAL en CreditCard.

Bezorgadres
De consument is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres, alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Levering
Levering geschiedt van maandag t/m zaterdag, met uitzondering van feestdagen.

Bevestiging bestellen
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Wijzigingen
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Herroepingsrecht
Retourneren dient te geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Verstuur het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.

Annuleren
Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens.

Overmacht
Juweliershuis Aalbers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan. Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Juweliershuis Aalbers de verplichtingen opschorten.

Klachtenprocedure
Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument contact op te nemen via webshop@juweliershuisaalbers.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’, of te bellen naar 026 – 364 01 41.

Privacybeleid
Het privacybeleid vindt u hier.

Intellectueel eigendom
Alle door Juweliershuis Aalbers afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Juweliershuis Aalbers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Juweliershuis Aalbers.